nowe idee i technologie

projektujemy przyszłość


    

Od kilkudziesięciu lat tworzymy oraz wdrażamy innowacje w różnych dziedzinach gospodarki. Kompleksowo obsługujemy firmy, instytucje i inne podmioty

Główne obszary działania:

WIEDZA i INFORMACJA

ZDROWIE I REKREACJA

BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA

NIERUCHOMOŚCI, FINANSE, INWESTYCJE

PRODUKCJA, USŁUGI NIEMATERIALNE

BEZPIECZEŃSTWO FIRMY I ZARZĄDZANIA

Usługi

wybrane przykłady
O nas
cropped-ABC_logo1-1.png

Firma powstała w swojej pierwotnej postaci 5.03.1983 roku, a kontynuuje o wiele wcześniejsze tradycje. Tworzymy zespół osób z różnych krajów, w różnym wieku, mamy różne doświadczenia w wielu dziedzinach, mamy często różne zainteresowania i hobby. Młodsi z nas mają specjalizacje, pomysły, zapał i energię, starsi - dodatkowo wszechstronną wiedzę i doświadczenie.  Ale wszystkich łączy idea pracy dla dobra innych ludzi i środowiska w którym żyją.

Najważniejsze są dla nas wartości moralne i etyczne. Ważniejsze jest "być" niż "mieć". Niemniej, zgodnie uważamy, że dostatek i dobrobyt są dobrami naturalnymi i powinny być dostępne dla wszystkich. Pracujemy zespołowo, bez sztywnych podziałów czy hierarchii. Członkowie zespołu są najwyższym dobrem i najważniejszym podmiotem. Dysponujemy bardzo dużym potencjałem kreatywności, wiedzy, doświadczenia, umiejętności oraz determinacji i innych środków gwarantujących sukces. Mamy przed sobą jasny obraz przyszłości, cel do którego konsekwentnie dążymy.

Od dawna wyszukujemy najlepsze istniejące i tworzymy zupełnie nowe idee, by osiągnąć cele. Sukcesy potwierdzają, że to działa i daje wymierne efekty. Będziemy więc nadal wdrażać zaawansowane technologie i rozwiązania w najważniejszych dziedzinach. Stosując nowatorskie metody zrealizujemy szybciej marzenia i pragnienia wielu ludzi, również nasze :)  Mamy w sobie pasję i będziemy ją wspólnie realizować.

Chcesz do nas dołączyć ?
 
Współpraca
Jeśli zakres naszego działania jest Ci  bliski, masz konkretne potrzeby, pomysły czy też propozycje - napisz do nas :)

Kontakt

 Copyright © 2016. ABC International Ltd. All rights reserved